Katholieke Klokken- en Orgelraad

KKOR

Katholieke Klokken- en Orgelraad

De Katholieke Klokken- en Orgelraad is een, al vanaf 1943 werkzaam, door de Nederlandse bisschoppen ingesteld, college van adviseurs. Deze adviseurs staan met hun expertise, het parochiebestuur ter zijde bij restauraties, overplaatsingen en nieuwbouw of andere ingrijpende werkzaamheden aan pijporgels of klokken. Elk parochiebestuur kan om advies van een adviseur van de KKOR vragen via het secretariaat van de KKOR. Een van de adviseurs zal dan een onderzoek verrichten en een rapport uitbrengen over de status quo van het instrument. Naast informatie over advisering bij bouw en restauratie van orgels en klokken, kunt u op deze website ook een inventarisatie van het complete orgel bestand op het katholieke erf in Nederland vinden.

Waaier 'Zorg voor het orgel'.


Voor het behoud van het orgel is het belangrijk dat het regelmatig bespeeld wordt. Wanneer er iets mankeert aan het orgel komt dat in het algemeen tijdens het bespelen naar voren. Dan krijgt het vanzelf de aandacht die nodig is om passend onderhoud te plegen. Maar wat is passend onderhoud? Wat doe je wel en wat doe je niet? Die vraag geldt voor elk orgel, monument of niet. Om die reden heeft de KKOR de waaier 'Zorg voor het orgel' aan alle parochiebesturen gestuurd. In deze handige waaier, uitgegeven door het Platform Klinkend Erfgoed, kunt u snel zien wat het dagelijks beheer van een orgel inhoudt. De waaier geeft een overzicht van de zaken die een beheerder kan tegenkomen, beschrijft problemen die er kunnen spelen - denk aan de effecten van verwarmen, vochtproblemen, stof of het multifunctioneel gebruik van het gebouw - en geeft adviezen. Wanneer een parochiebestuur meer waaiers wil hebben om beschibaar te stellen aan de locatieraden, dan kunnen die besteld worden bij het secretariaat a € 2,50. U kunt de inhoud van de waaier hier ook downloaden:
orgelwaaier


Jaarverslag over 2015 van de Katholieke Klokken en Orgelraad

Onder de aandacht


In het najaar van 2015 heeft de KKOR haar grootste publiciteitscampagne in haar bestaan gevoerd. Aan alle parochies in de Nederlandse kerkprovincie is een pakket toegestuurd met daarin een bijzondere brochure, 'Zorg voor uw Orgel', met daarin veel praktische aanwijzingen voor het dagelijks beheer van een pijporgel. Daarnaast was er ook een brochure over het werk van de KKOR. Te vaak bleek namelijk dat parochies niet voldoende op de hoogte waren van de dienst die de KKOR hen biedt. Voorafgaand aan deze campagne zijn vorig jaar al eerst alle bisdommen van een informatiepakket voorzien waarin zeer uitvoerig de taak en de positie van de adviseurs van de KKOR werd toegelicht. Met de informatiecampagne van dit najaar, wil de KKOR de grote deskundigheid die beschikbaar is voor alle parochiebesturen meer bij hen onder de aandacht brengen.


Contact


Toch weten nu al veel parochies de KKOR te vinden, de website speelt hier jaar op jaar een steeds grotere rol in. Ook de downloads die op de website te vinden zijn worden steeds meer benut. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kwaliteits-enquête van de KKOR, procedure-omschrijvingen, een omschrijving 'Hoe te handelen met het orgel en gelui bij kerksluiting' en diverse links. Bezoek de pagina eens. Naast veelvuldig contact met onze opdrachtgevers, de parochies, heeft de KKOR ook geregeld contact met de Rijksdienst voor het Erfgoed, de bisdommen en organisaties die nationaal bij orgels of klinkend erfgoed betrokken zijn.


Overplaatsing


Bij de 41 kerken waar adviseurs van de KKOR voor het eerst betrokken waren, ging het 15 keer om de sluiting van een kerkgebouw. Bij een sluiting wordt er bepalende om gegaan met het lokale erfgoed. Juist om die reden is deskundig advies belangrijk. Het gaat immers direct over het al dan niet behouden van een instrument op de bestaande of een andere locatie. Kan het orgel overgeplaatst worden, is het te verkopen, of heeft het ook een monumentenstatus? Al deze vragen worden aan de adviseurs van de KKOR gesteld. Dat het niet zelden gaat om monumentale instrumenten, vormt een onderstreping van het belang van goed advies voor dit kostbare erfgoed. Bovendien is er bijna altijd sprake van een emotionele binding met het gebouwen het instrument. De adviseurs van de KKOR hebben zich tot doel gesteld om de goede instrumenten te behouden voor de kerkgebouwen die open blijven. Een goed orgel heeft vaak een goede organist en dito koor en draagt derhalve bij tot een goed bezochte kerk. Een overplaatsing binnen de nieuwe parochie heeft dan de voorkeur, maar zal niet altijd mogelijk zijn. Op de pagina met downloads kunt u een document vinden over kerksluiting en hoe om te gaan met het orgel en de klokken.


Personele bezetting


In het afgelopen jaar is de KKOR in de gelukkige omstandigheid geweest dat er na een sollicitatieprocedure een opvolger benoemd kon worden voor Gert Oldenbeuving die na ruim 15 jaar het actieve werk voor de KKOR beëindigd. Henk Verhoef heeft zijn taak, de advisering rond klokken en carillons, inmiddels van hem overgenomen. Wij zijn heel blij dat we opnieuw iemand met zo een grote kennis van dit vakgebied weer binnen de KKOR hebben. Hij was al eerder adviseur van de KKOR van 1991 tot 2000. Daarnaast is Henk de Vries als extra steunpunt in het noorden van het land benoemd. Ook binnen het bestuur is na een langdurige vacature een opvolger voor het penningmeesterschap benoemd. De heer Van de Molengraft, econoom van het bisdom van ’s-Hertogenbosch beheert vanaf dit jaar deze post.Vooruitzicht voor het komende jaar


Voor de komende jaren verwacht de KKOR een toename van gecompliceerde kerksluitingen. De KKOR heeft zich tot doel gesteld om juist de meest waardevolle instrumenten te behouden, ook nu fusies en sluitingen soms monumentale instrumenten van hun taak lijken te ontheffen. De vraag, hoe om te gaan met dit erfgoed, kan alleen beantwoord worden wanneer alle parameters die er toe doen , bekend zijn. De parochiebesturen die hierin vaak gevoelige keuzes moeten maken, kunnen ook het komende jaar weer een beroep doen op de deskundigheid en vaardigheden van de adviseurs van de KKOR.

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl