Katholieke Klokken- en Orgelraad
klok

Advies bij restauraties of overplaatsing van klokken
MUSICA CAMPANA PRAELUDIUM ETERNAM VITAE EST

Zutphen

Klokkenmuziek is het Voorspel tot het Eeuwige Leven!

De tekst is het randschrift van het Angelusklokje van de Zutphense St. Walburgiskerk. Bij het Pater Noster klinkt deze klok. Zo begeleidt de klok het gebed. De klok vormt de verbinding tussen Hemel en Aarde. Ze roept de mens op tot gebed, de viering van de liturgie.

De Katholieke Klokken- en Orgelraad (KKOR) hecht grote waarde aan het in stand houden van het religieuze erfgoed. Klokken en Orgels vormen daarvan een onmisbaar en belangrijk klinkend onderdeel.

De Parochie heeft de KKOR nodig bij:

Onderhoud luidinstallaties
Onderhoud klokkenstoelen
Restauraties monumentale klokken
Restauraties torenuurwerken
Bemiddeling kerksluiting


Talloze kerken worden aan de eredienst onttrokken, en daarbij ontstaat voor de klokken een onzekere situatie. In de meeste gevallen blijven torens staan, en de KKOR heeft als beleid om de klokken te laten hangen en ze een nieuw gebruik te geven.
Wanneer een of meer klokken functioneren als slagklok voor een uurwerk, zal dat normaal gesproken worden gecontinueerd. Wanneer bovendien een of meer klokken luidbaar zijn, pleiten we ervoor een luidschema te bedenken, zodat ze behouden blijven voor het 'geluidlandschap' van het dorp of de stadswijk waar de toren staat. Immers, hoewel omwonenden soms klagen over klokken, zijn er altijd veel meer die het klokkengeluid niet willen missen, omdat het hoort bij hun 'thuis'.
Nieuw gebruik voor klokken die hun kerkelijke functie hebben verloren, is helemaal niet ingewikkeld: er zijn allerlei gelegenheden die kunnen worden gemarkeerd met klokgelui. Denk aan Nieuwjaar of Koningsdag. Een mooi voorbeeld is de Zuidertoren in Amsterdam, die zijn kerkelijke functie al sinds 1930 kwijt is. Sinds ongeveer twintig jaar is daar een groep klokkenluiders, die de vier prachtige luidklokken laten klinken op iedere eerste zaterdag van de maand.

Binnen de Katholieke Kerk is wel een probleem dat het beleid van de KKOR niet ondersteund wordt door de bisdommen. In het bisdom 's-Hertogenbosch geldt bij verkoop van kerken zelfs een beding dat het luiden van de klokken verbiedt op straffe van een dwangsom. Een overdreven strenge interpretatie van de kerkelijke regels, die het behoud van klokken onnodig frustreert. Er zijn gesprekken gaande om hier verandering in aan te brengen. Intussen raden we kerkbesturen aan zelfstandig een afweging te maken.

Luidverboden door de burgerlijke gemeente hebben altijd te maken met klagende buurtbewoners. Zo speelde in Tilburg enkele jaren geleden het geval van een pastoor die meende voor dag en dauw te moeten luiden. Het klokkengeluid wordt dan een wapen in de strijd tegen de ontkerkelijking, en dat is natuurlijk een verloren zaak. Veel beter om de buurtbewoners te betrekken bij de klokken, en die in te zetten bij algemene feestdagen, herdenkingen of op bepaalde dagen van de week, en op tijdstippen waar niemand bezwaar tegen kan hebben.

Henk Verhoef, adviseur

recente projecten


Renovatie carillon Pancratiuskerk te Heerlen


Carillons zijn veelal eigendom van de burgelijke gemeente, van de stad. Anders is dat in Heerlen. Hier is het carillon eigendom van de kerk en wordt de beiaardier door de stad betaald. Bij de algehele restauratie van de St. Pancratiuskerk zijn ook het carillon en de luidklokken gereviseerd. Klokken zijn anders opgehangen, nieuwe, zwaardere klepels zijn toegepast en ook de mechaniek is vernieuwd. Het geheel werd begeleid namens de KKOR door Gert Oldenbeuving in nauwe samenwerking met de stadsbeiaardier van Heerlen, Frank Steijns. Het werk is uitgevoerd door Royal Eijsbouts te Asten.

Heerlen
Heerlen
Renovatie Klokken en Klokkenstoel H. Servatius te Westerhoven

KKORnr: K2194Uitgevoerde werkzaamheden:
1. Nieuwe eikenhouten klokkenstoel

klokkenstoel2. Revisie ophanging van de klokken aan rechte houten assen
rechte as3. Herstellen van de kroon van de v.d. Gheyn-klok

GheinklokBeschrijving
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Royal Eijsbouts te Asten. De klokkenstoel is in opdracht en naar een tekening van Eijsbouts vervaardigd door Fa. Otto Brer, Dld. De klokkenstoel is fraai uitgevoerd met goede pen/gat verbindingen. Vanwege ruimtegebrek zijn luidwielen aangebracht in plaats van de eerder voorgestelde luidarmen. Het luiden met de hand gaat zeer soepel. Door de rechte luidassen klinken de klokken optimaal en hoort men de historische klank ervan zeer duidelijk. Ook zijn de referentiekrachten zodanig dat ze geen nadelige invloed hebben op de constructie van de toren. De revisie van de kroon van de v.d.Gheyn-klok is zorgvuldig uitgevoerd. Bij een scheuranalyse is vastgesteld dat er behoudens de schade aan de kroon geen andere schade aan de klok is. Met de uitvoering van genoemde werkzaamheden, de klokken op te hangen aan rechte assen en in een houten klokkenstoel, is recht gedaan aan het historische karakter van deze schitterende monumentale klokken.


Oudere projectenstein

Nieuwe klokken en klokkenstoel na torenbrand St.Martinus te Stein

heel

Revisie klepelophanging Heel


heel

Binnenzijde
heel

revisie torenuurwerk Zevenbergen
heel

Uitbreiding, nieuwe klokkenstoel en restauratie Angelusklok St. Nicolaas te Schagenheel

Restauratie grote luidklok te Venray

heel© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl