Katholieke Klokken- en Orgelraad

RUIM 2000 PIJPORGELS IN KATHOLIEKE KERKEN

De Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR), het adviesorgaan van de bisschoppen inzake klokken en orgels, heeft een landelijke inventarisatie laten houden van pijporgels in rooms-katholieke kerken. Het is de eerste keer dat er in Nederland een vrijwel volledig overzicht per bisdom is van de ruim 2.000 orgels die in katholieke kerken en kapellen aanwezig zijn.
Per bisdom is op parochieniveau te zien om welke type orgel het gaat, wie de bouwer is, wanneer het orgel gebouwd is, wanneer het voor het laatst is gerepareerd of gerestaureerd, over hoeveel klavieren en registers het beschikt en of het een monumentaal orgel is. Op 28 juni 2007 heeft bisschop Hurkmans, destijds referent voor liturgie en kerkmuziek binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie, het eerste exemplaar van de inventarisatie op CD ROM in ontvangst genomen.
De inventarisatie is van belang voor iedereen die zich regelmatig met orgels bezighoudt, zoals orgeladviseurs, orgelbouwers, organisten, maar ook parochiebestuurders die orgelzaken te behandelen hebben. De inventarisatie biedt ook een waardevol gegevensbestand bij verplaatsingen van orgels als gevolg van kerksluitingen. Ook voor musicologen en wetenschappers biedt de inventarisatie interessante informatie.
Het onderzoek is verricht door de heer Johan Groen te Scheveningen op basis van desk research. Hij gebruikte daarbij vakbladen, deelinventarisaties en internet. De inventarisatie is een momentopname. De orgeladviseurs van de KKOR zullen het gegevensbestand up to date te houden.
Het bestand en de toelichting op de tabellen is hieronder te downloaden.


Databestand pijporgels op R.K. locaties

© 2006-2009 www.mijn-eigen-website.nl